lørdag 21. juni 2008

Tommy`s Holiday Camp

Melder om at redaksjonen vil være stasjonert på en øde øy f.o.m. 21.06. t.o.m. 04.07.
Internettforholdene er uvisse.
Over og ut.
Send en sms! =)

Ingen kommentarer: